Werken: klussen en karweien

 • Dieren voeren en water geven
 • Stallen schoonmaken
 • Vloeren aanvegen
 • Dieren verzorgen
 • Trainen/ werken met de dieren
 • Onderhoud aan machines en materieel
 • Onderhoud aan de boten
 • Gras maaien en de tuinen netjes maken
 • Paarden verzorgen
 • Werk met de tractor, tuinmaaier, bosmaaier en heftruck (altijd met Maarten)
 • Huishoudelijke klussen
 • Klussen
 • Paardrijden en poetsen
 • Koken en bakken( ook BBQ aan boord met gasten!)
 • Samen met schipper de sloep varen
 • Klanten helpen in de versmarkt
 • Klanten helpen op de camping
 • Klanten helpen met de boten
 • Lunch verzorgen
 • Inchecken hotelgasten, outdoorlodges
 • Snoeien en onderhouden van het groen
 • Bijhouden van de website, insta etc.
 • Eieren rapen en eieren in dozen doen
 • ... en noem maar op, op de boerderij is altijd van alles te doen!

werkwijze

We proberen onze cliënten altijd vanuit rust en humor te benaderen en ze in hun waarde te laten. We stimuleren ze om te oefenen met nieuw gedrag en nieuwe (werknemers-)vaardigheden.

Onze toppers hebben hun eigen ruime woonkamer/ keuken, waarbij ook een slaap/rustruimte met badkamer. Op die manier is de, voor onze cliënten zo belangrijke rust, zoveel mogelijk gewaarborgd.

Structuur zit bij ons niet zozeer in de werkzaamheden; die kunnen van dag tot dag sterk verschillen, als wel in de in de eenduidige, duidelijke, rustige wijze waarop er met hen wordt omgegaan en in een duidelijke dagindeling.

Binnen een project kunnen jongeren verschillende taken hebben; hierbij wordt gekeken naar vaardigheden en mogelijkheden van de jongere.

Voor iedere cliënt wordt een begeleidingsplan geschreven, naast een situatieschets en een algemene beschrijving worden hierin een aantal individuele hoofddoelen en de daaruit voortkomende werkdoelen beschreven. Deze doelen kunnen te maken hebben met praktische vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, arbeidsmatige vaardigheden en met de individuele problematiek. Per cliënt wordt afgesproken, op welke wijze en op welke termijn dit begeleidingsplan geëvalueerd wordt. De mate waarin en de wijze waarop wij contact houden met de achterban van de cliënt wordt individueel afgesproken.

In sommige gevallen gaan we het gesprek aan met ouders/begeleiders met het doel op een lijn te komen in de benadering van en de omgang met de jongere.

Deel deze pagina